Buydeem Việt Nam rất sẵn lòng để liên kết và kết hợp cho các chương trình, chiến lược kinh doanh, marketing, PR từ các đối tác.

Các đối tác có nhu cầu liên kết có thể liên hệ với Buydeem Việt Nam qua hotline: 0961803880 hoặc email: support@buydeem.vn